Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 420564
Dato/tid 17.02.2017 15:19
Utsteder Selvaag Bolig ASA
UtstederID SBO
Instrument
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel SBO - MELDEPLIKTIG HANDEL - PRIMÆRINNSIDER
Tekst
Selskap (utsteder): Selvaag Bolig ASA
Primærinnsiders navn (nærståendes, dersom det er 
nærstående som handler): Magnus Kristiansen
Stilling/verv: Konsernregnskapssjef / Varamedlem 
styret Selvaag Bolig ASA
Type transaksjon (kjøp, salg, tegning, bytte etc): Kjøp
Antall aksjer (andre finansielle instrumenter): 1.002
Kurs (NOK): 40,90
Marked (Oslo Børs/annet marked): Oslo Børs
Primærinnsiders beholdning etter handelen: 10.000

Les om ansvar og rettigheter.