Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 420563
Dato/tid 17.02.2017 15:17
Utsteder Photocure ASA
UtstederID PHO
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel PHO (flaggemelding Photocure Asa)
Tekst
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE har i dag solgt  
13 500 aksjer i Photocure Asa(PHO) til kurs 38,00 .  
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE eier 1 077 416 
etter salget som utgjør 4,99% av aksjene i Photocure 
Asa

Les om ansvar og rettigheter.