Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 420562
Dato/tid 17.02.2017 15:16
Utsteder Selvaag Bolig ASA
UtstederID SBO
Instrument
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel SBO - MELDEPLIKTIG HANDEL - PRIMÆRINNSIDER
Tekst
Selskap (utsteder): Selvaag Bolig ASA
Primærinnsiders navn (nærståendes, dersom det er 
nærstående som handler): Christopher Brunvoll
Stilling/verv	Varamedlem styret Selvaag Bolig ASA
Type transaksjon (kjøp, salg, tegning, bytte etc): Kjøp
Antall aksjer (andre finansielle instrumenter): 4.000
Kurs (NOK): 41
Marked (Oslo Børs/annet marked): Oslo Børs
Primærinnsiders beholdning etter handelen: 8.000

Les om ansvar og rettigheter.