Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 420559
Dato/tid 17.02.2017 15:00
Utsteder Lom og Skjåk Sparebank
UtstederID LSSB
Instrument
Marked ABM
Kategori ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Årsmelding 2016 med rekneskap og noter
Tekst
Sjå vedlegg på https://newspoint.no
Vedteke i styremøte 17.2.2017

Les om ansvar og rettigheter.