Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 420555
Dato/tid 17.02.2017 14:35
Utsteder Skue Sparebank
UtstederID SKUE
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori KAPITAL- OG STEMMERETTSENDRINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Skue Sparebank
Tekst
Utbyttebeløp:  kr 5,00
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 09.03.2017
Ex-dato: 10.03.2017
Record date (eierregisterdato): 13.03.2017
Betalingsdato: 21.03.2017
Vedtaksdato: 09.03.2017

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i 
Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter 
verdipapirhandelloven §5-12.

Les om ansvar og rettigheter.