Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 419022
Dato/tid 02.02.2017 07:00
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Telenor Groups resultat for fjerde kvartal 2016
Tekst
Telenor rapporterer resultater for fjerde kvartal 2016

«I 2016 fortsatte Telenor å øke omsetningen og vi leverte en 
rekordhøy EBITDA. Vi gjorde store fremskritt innen 
nettverksutrulling i løpet av året for å støtte våre kunders 
økte databruk. Basert på resultatene for 2016, foreslås et 
utbytte på 7,80 kroner per aksje, en økning på fire prosent 
sammenliknet med året før. 

I fjerde kvartal var den organiske omsetningsveksten én 
prosent, mens EBITDA økte to prosent på organisk basis. 
Omsetningsveksten ble primært drevet av den raske veksten i 
databruk i Pakistan, Bangladesh og Myanmar. Vi så også 
positive effekter fra den pågående fiberutrullingen i Norge 
og Sverige. Den intense konkurransen i Thailand, Malaysia og 
Danmark fortsatte igjennom kvartalet. Kostnadseffektivitet 
er viktig for verdiskapning, og jeg er fornøyd med at våre 
effektiviseringstiltak begynner å gi resultater. 

Prioriteringene for 2017 er: Vi skal fortsette å 
digitalisere vår kjernevirksomhet for å bygge sterke og 
engasjerende kundeforhold, og for å fange 
effektiviseringsmulighetene som digitalisering bringer,» 
sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor. 

SAMMENDRAG AV FJERDE KVARTAL 2016
* Totale driftsinntekter gikk ned med 1 % til 33,1 
milliarder kroner, samtidig som organisk inntektsvekst var 1 
%. Organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter fra 
mobilvirksomheten var 1 %.
* EBITDA før andre inntekter holdt seg stabil på 10,8 
milliarder kroner, tilsvarende en følgende EBITDA-margin på 
33 %, som er en liten økning fra i fjor. 
* EBITDA før andre inntekter ble negativt påvirket av en 
avsetning på 0,3 milliarder kroner relatert til en 
beslutning av svenske skattemyndigheter rundt 
merverdiavgiftberegninger for 2013 og 2014. Justert for 
denne effekten var den organiske EBITDA-veksten på 5 %. 
* Driftsmessige investeringer, eksklusive lisenser og 
spektrum, var 6,9 milliarder kroner, tilsvarende 21 % av 
driftsinntektene. 
* Som følge av lavere forventninger til vekst i det 
amerikanske markedet for digital annonsering, har Telenor 
bokført en regnskapsmessig nedskrivning på 1,0 milliard 
kroner i Tapad, som er inkludert i resultatet for Øvrige 
virksomheter. 
* Rapportert resultat per aksje for 2016 var 1,89 kroner. 
Justert for effekter relatert til VimpelCom, nedskrivninger, 
andre kostnader og valutatap på tilbakebetaling av interne 
lån, var resultat per aksje 9,53 kroner. 
* Basert på de finansielle resultatene for 2016 har Telenors 
styre forslått et utbytte på 7,80 kroner per aksje for 2016, 
som blir utbetalt i to transjer. Forslaget er på linje med 
Telenors ambisjon om å levere årlig vekst i utbytte.  
* I 2017 venter Telenor en organisk inntekstvekst på 1-2 % 
og en EBITDA-margin på rundt 36 %. Driftsmessige 
investeringer, ekskludert lisensavgifter, som andel av 
driftsinntekter ventes å være 15-16 %.

Mediekontakt: 
Meera Bhatia
Mobil: +47 46 84 49 59
Meera.bhatia@telenor.com

Investorkontakt: 
Marianne Moe
Mobil: +47 91 61 76 31
Marianne.moe@telenor.com

Helge Øien
Mobil: +47 91 31 92 42
Helge.oien@telenor.com 


Presentasjon for presse og analytikere

I forbindelse med resultatfremleggelsen holder Telenor 
kvartalspresentasjon torsdag 2. februar kl. 10.00. 
Presentasjonen, som også vil bli overført direkte på nett, 
vil bli holdt i Auditorium Voice i Telenor Expo på Fornebu 
rett utenfor Oslo. Finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup 
vil presentere kvartalsresultatene. Presentasjonen vil bli 
holdt på engelsk. Det vil ikke være en egen sesjon for å 
stille spørsmål rett etter presentasjonen av 
kvartalsresultatene fordi Telenors kapitalmarkedsdag 2017 
avholdes senere samme dag i samme lokale. 
Kapitalmarkedsdagen begynner kl. 11.00 og vil også bli 
overført direkte på nett. For ytterligere detaljer, 
vennligst se http://www.telenor.com/cmd

Materiell

Kvartalsrapporten og -presentasjonen er tilgjengelig her: 
http://www.telenor.com/investors/reports/2017/telenor-
groups-results-for-the-4th-quarter-2016/

Les om ansvar og rettigheter.