Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417731
Dato/tid 11.01.2017 16:53
Utsteder Tide ASA
UtstederID TIDE
Instrument TIDE
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Tide - oppsigelse av Market Making avtale
Tekst
Tide ASA har i dag sagt opp selskapets 
likviditetsgarantistavtale (Market Making avtale) med 
Norne Securities AS med virkning fra 11. mars 2017.
 
Tide ASA
Bergen, 11. januar 2017
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ståle Rene, tlf. 982 06 188

Les om ansvar og rettigheter.