Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417730
Dato/tid 11.01.2017 16:36
Utsteder Beerenberg Holdco II AS
UtstederID BBERG
Instrument BBERG01
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Purchase of own bonds
Tekst
Beerenberg Holdco II AS has today acquired own bonds 
(ISIN NO0010713738)of Nominal value MNOK 20. Balance 
after the purchase is MNOK 207

Les om ansvar og rettigheter.