Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417727
Dato/tid 11.01.2017 16:32
Utsteder Otello Corporation ASA
UtstederID OTELLO
Instrument
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Share buyback
Tekst
On 11th January 2017, Opera Software ASA purchased 
44.653 of its own shares according to its share 
buyback program. The shares were purchased at an 
average price of NOK 38,3644 per share.
 
Following this transaction, Opera Software ASA owns 
2.463.864 of its own shares. 

Les om ansvar og rettigheter.