You are on: newsweb.no
newsweb.no
Issuer
IssuerID
Instrument
Category
From date
To date
Choose market
Show only active issuers Info...
  Empty search
Message: 417723
Date/time 11.01.2017 15:58
Issuer Tide ASA
IssuerID TIDE
Instrument
Market OB
Category MAJOR SHAREHOLDING NOTIFICATIONS
Subject to information requirements   Mandatory notifications   OAM announcement
Attachment
Title Meldepliktig handel. DSD har mottatt aksepter i Tide ASA.
Text
Det vises til børsmelding av 28 desember 2016 angående 
pliktig tilbud på aksjene i Tide ASA («Tide» 
eller «Selskapet») til kurs NOK 28,50 per aksje 
fremsatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab AS 
(«DSD»). DSD har 11 januar 2017 mottatt aksepter 
tilsvarende 102 103 aksjer i Tide. Medregnet disse 
akseptene vil DSDs eierskap i Selskapet etter 
gjennomføring av det pliktige tilbudet øke fra 
nåværende aksjebeholdning på 20 548 795 aksjer, 
tilsvarende 91.09 % av aksjene og stemmene i 
Selskapet, til 20 650 898 aksjer, tilsvarende 91.54 % 
av aksjene og stemmene. 

Tilbudsperioden i det pliktige tilbud utløper 26 
januar 2017 kl. 16.30.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Ingvald Løyning, Konsernsjef DSD, +47 51 84 56 11
Fondsfinans, +47 23 11 30 00

Read our disclaimer and copyright notice.