Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417722
Dato/tid 11.01.2017 15:53
Utsteder Pioneer Property Group ASA
UtstederID PPG PREF
Instrument PPG PREF
Marked OAX
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Mandatory Notification of Trade / Shareholder Disclosure
Tekst
Grafo AS, owned 100% by Even Carlsen, a member of the Board 
of Directors of Pioneer Property Group ASA, has on 11 
January 2017 acquired 52,500 preference shares in Pioneer 
Property Group ASA (PPG) at an average price of NOK 95 per 
share. After the transaction, Grafo AS owns 326,484 
preference shares, equivalent to 5.02% of the total 
preference shares, in addition to ownership of 1,773,386 
ordinary shares in PPG. After the transaction, Grafo AS 
therefore owns 12.87% of the total shares (ordinary and 
preference shares combined) in the company, equivalent to 
17.26% of the voting capital (accounting for the 1/10th 
voting right of the preference shares).

Les om ansvar og rettigheter.