Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417720
Dato/tid 11.01.2017 15:08
Utsteder Axis Offshore Pte. Ltd.
UtstederID AXIS
Instrument
Marked ABM
Kategori MELDING FRA OSLO BØRS
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Strykning
Tekst
Axis Offshore Pte. Ltd ("Selskapet")  har i brev av 3. 
januar 2017 søkt Oslo Børs om strykning av Selskapets 
obligasjonslån notert på Nordic ABM i henhold til ABM-
Reglene pkt. 7.1.(3).

Oslo Børs fattet den 11. januar 2017 følgende vedtak:

«Axis Offshore Pte. Ltds obligasjonslån med ISIN NO 
0010699317 og ticker AXIS01 strykes fra notering på 
Nordic ABM. Siste noteringsdag vil være 12. januar 
2017.»

Les om ansvar og rettigheter.