Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417718
Dato/tid 11.01.2017 14:34
Utsteder Induct AS
UtstederID INDUCT-ME
Instrument
Marked MM
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel INDUCT  - TO NYE KONTRAKTER MED LEGEMIDDELSELSKAPER
Tekst
OSLO, 11. januar 2017 - Induct AS har inngått kontrakter med to nye
legemiddelselskaper i det spanske markedet.

Chiesi er et av Europas ledende legemiddelselskaper. Selskapet ble grunnlagt i
Italia i 1935 og selger i dag legemidler i over 65 land.

Otsuka er et legemiddel- og medisinteknisk selskap som utvikler innovative
produkter innen områder som hjerte/kar, mage/tarm og sentralnervesystemet. I
Japan er Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (OPC) et av de største
legemiddelselskapene og globalt er selskapet blant de 21 største.

Kontraktene kommer i tillegg til tre andre legemiddelselskapaer som allerede er
kunder av Induct i Spania; Sanofi, Esteve og Almirall.

Dette er en kontrakter innen vertikalen helse, som er en av fem vertikaler
Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og
humanitær sektor).
For ytterligere information, vennligst kontakt:

Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com
Om Induct

Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden,
tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre
kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for
organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert
sky basert nettverk.

Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land.

Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Les om ansvar og rettigheter.