Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417717
Dato/tid 11.01.2017 14:18
Utsteder Fana Sparebank Boligkreditt AS
UtstederID FSBKR
Instrument
Marked ABM
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Nordic ABM - FSBKR18 PRO - New bond issue to be listed 12.01.2017
Tekst
New bond issue to be listed on Nordic ABM on the 
12.01.2017

Issue name: Fana Spb Boligkredit AS 17/23 FRN COVD
Ticker: FSBKR18 PRO
Instrument ID: 1302862
ISIN: NO0010781859
Segment: OABM
Country: NO
Trading currency: NOK
Current outstanding principal amount:  200 mill, tap 
Issue
Interest accrual date: 10.01.2017
Maturity date: 21.06.2023
Coupon rate: 1.7 % p.a. (3 month NIBOR + 0.7 %, first 
interest shall be calculated between 2 and 3 month 
NIBOR)
Sector list: Covered Bond Benchmark
Managers: Nordea Bank AB
Central Securities Depository: VPS

Les om ansvar og rettigheter.