Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417716
Dato/tid 11.01.2017 14:18
Utsteder Fana Sparebank Boligkreditt AS
UtstederID FSBKR
Instrument
Marked ABM
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Nordic ABM - FSBKR18 PRO - Nytt lån til notering 12.01.2017
Tekst
Nytt lån til notering på Nordic ABM 12.01.2017

Lånets navn: Fana Spb Boligkredit AS 17/23 FRN COVD
Ticker: FSBKR18 PRO
Instrument ID: 1302862
ISIN: NO0010781859
Segment: OABM
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp:  200 mill, åpent lån
Rentebærende f.o.m.: 10.01.2017
Forfallsdato: 21.06.2023
Rente: 1.7 % p.a. (3 mnd NIBOR + 0.7 %, første 
renteperiode interpoleres mellom 2 og 3 mnd NIBOR)
Sektorliste: Obligasjoner med fortrinnsrett
Tilretteleggere: Nordea Bank AB
Verdipapirregister: VPS

Les om ansvar og rettigheter.