Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417714
Dato/tid 11.01.2017 14:02
Utsteder Melhus Sparebank
UtstederID MELG
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Nordic ABM - MELG26 PRO - Nytt lån til notering 12.01.2017
Tekst
Nytt lån til notering på Nordic ABM 12.01.2017

Lånets navn: Melhus Spb 17/21 FRN
Ticker: MELG26 PRO
Instrument ID: 1302861
ISIN: NO0010782097
Segment: OABM
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp:  100 mill, åpent lån
Rentebærende f.o.m.: 11.01.2017
Forfallsdato: 11.11.2021
Rente: 1.85 % p.a. (3 mnd NIBOR + 0.97 %, første 
renteperiode har 1 mnd NIBOR)
Sektorliste: Bank og finans
Tilretteleggere: Swedbank Norge
Verdipapirregister: VPS

Les om ansvar og rettigheter.