Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 417709
Dato/tid 11.01.2017 13:47
Utsteder Totens Sparebank
UtstederID TOTG
Instrument TOTG46 PRO
Marked ABM
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Renteregulering
Tekst
Det er fastsatt ny rente for NO0010755143.
Ny rentesats i perioden 13.01.2017 - 18.04.2017 er 2,53.
Reference Rate: 1,08
Margin: 1,45
Ticker: TOTG46 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Les om ansvar og rettigheter.