Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 416625
Dato/tid 21.12.2016 12:08
Utsteder Tafjord Kraft AS
UtstederID TAK
Instrument
Marked ABM
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Ny utbyttepolitikk
Tekst
TAFJORD har gjennom de fire siste årene arbeidet 
systematisk for å styrke sin konkurransekraft. Dette 
arbeidet har vært konsentrert om å øke inntektene i 
alle forretningsområder og redusere variable og faste 
kostnader, samt å kun gjøre nødvendige investeringer 
innenfor etablert kjernevirksomhet.

For å sikre selskapets soliditet vedtok styret i dag 
en ny utbyttepolitikk. Dette innebærer at TAFJORD skal 
være en solid låntaker med en kredittrating på BBB 
eller bedre.  Følgende prinsipper skal gjelde for 
utbyttepolitikken inntil målsatt kredittrating er 
oppnådd:
 
- Utbyttet skal være resultatavhengig
- Utbyttegrunnlaget skal være konsolidert årsresultat 
fratrukket ekstraordinære inntekter
- Utdelingsgraden skal være 1/3 av utbyttegrunnlaget.
 
- I forbindelse med evaluering av utbyttepolitikken 
har det vært viktig for oss å ha en tett dialog med 
våre eiere. Prosessen har vært konstruktiv og jeg 
opplever at vi har eiere som forstår de utfordringene 
endringene i markedet innebærer for selskapet. Det er 
godt at vi nå har fått en avklaring på 
utbyttespørsmålet, sier styreleder Anne Breiby.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Erik Espeset, 90520033
Styreleder Anne Breiby, 95701782

Les om ansvar og rettigheter.