Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 416347
Dato/tid 19.12.2016 08:57
Utsteder Nordic Mining ASA
UtstederID NOM
Instrument
Marked OAX
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 10. januar 2017
Tekst
Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 10. januar 2017 kl.
16:30 i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5.etg),
0250 Oslo. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en rettet emisjon. Det
vises i den anledning til børsmeldingen som ble publisert 16. desember 2016.

Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling med agenda (på norsk og
engelsk) er vedlagt denne meldingen. Dokumentene vil også være tilgjengelig på
selskapets hjemmeside www.nordicmining.com.

Ved spørsmål, vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
Oslo, 19. desember 2016
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med
fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets
prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk
potensial.
Selskapets virksomhet er i Norden. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS
driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og
Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med
rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelsen er
godkjent av norske myndigheter. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse
og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og
utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide
selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler
og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i
Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt
område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources
AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske
mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker «NOM».

Les om ansvar og rettigheter.