Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 415879
Dato/tid 13.12.2016 19:45
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Styrets uttalelse etter styremøte i Telenor ASA
Tekst
Styret i Telenor ASA har de siste måneder hatt flere 
komplekse saker på sitt bord, knyttet til blant annet 
strategi, virksomhetsstyring og compliance. Det har vært 
ulike synspunkter innad i styret på de forskjellige temaene. 
Styret har enstemmig samlet seg om følgende punkter: 

Styret og administrasjonen har konkludert på selskapets 
strategiske retning mot 2020. Styret vil fremover ha fullt 
fokus på videreutviklingen av Telenor som et verdiskapende, 
innovativt og ansvarlig selskap.

Styret har i møtet fastholdt sin tillit til konsernsjef 
Sigve Brekke. Etter styrets oppfatning er Brekke den rette 
til å lede Telenors arbeid med å implementere den nye 
strategien. Media har i den senere tid referert til saker 
fra Sigve Brekkes tid som leder for Telenor i Asia. Disse 
sakene er tidligere ferdigbehandlet av styret.

Telenor har gjennom det siste året hatt et særskilt fokus på 
å forbedre styring og oppfølging av virksomheten i de ulike 
markedene. Telenor opererer i flere utfordrende markeder og 
må også i fremtiden håndtere risiko knyttet til korrupsjon 
og etisk forretningsdrift. Styret og administrasjonen 
forsterker derfor ytterligere det forebyggende arbeidet, 
samt utviklingen av gode systemer for å avdekke og løse 
saker som oppstår. 

Telenor vil holde et pressemøte onsdag 14. desember, kl 
11.00 på Telenors hovedkontor på Fornebu. Styreleder Gunn 
Wærsted og Konsernsjef Sigve Brekke vil være tilgjengelig. 

Les om ansvar og rettigheter.