Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 415229
Dato/tid 05.12.2016 09:00
Utsteder Aqualis ASA
UtstederID AQUA
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Flaggemelding AQUALIS
Tekst
Tigerstaden AS kjøpte  fredag 2. desember etter børs 1 
700 000 aksjer i AQUA. Etter handelen eier Tigerstaden 
2 752 239 som tilsvarer 6,33% av utstedte aksjer i 
Aqualis.

Les om ansvar og rettigheter.