Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 413557
Dato/tid 14.11.2016 11:06
Utsteder Grieg Seafood ASA
UtstederID GSF
Instrument
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Grieg Seafood ASA: Meldepliktig handel
TekstAtle Harald Sandtorv, CFO i Grieg Seafood ASA, har 14 November 2016 solgt
14.839 aksjer i Grieg Seafood til NOK 78,25 pr aksje.

Atle Harald Sandtorv har etter dette 30.661 aksjer i selskapet.

Atle Harald Sandtorv er en del av Grieg Seafood ASAs syntetiske opsjonsprogram
og har i den forbindelse en aksjeeierplikt. Atle Harald Sandtorv har 146.801
opsjoner som ikke er løst inn. Han har etter salget fortsatt oppfylt sin
eierplikt i henhold til selskapets syntetiske opsjonsordning.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
    

Les om ansvar og rettigheter.