Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 411941
Dato/tid 26.10.2016 08:00
Utsteder Fred. Olsen Energy ASA
UtstederID FOE
Instrument
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Report for the 3rd quarter 2016
Tekst
  ·
HIGHLIGHTS

Figures in USD

  · Revenues were 214 million
  · EBITDA was 119 million
  · Impairment of 61 million
  · Operating profit (EBIT) was negative 12 million
  · Profit before tax was negative 30 million
  · Earnings per share were negative 0.51
  · Agreed final settlement of USD 176.4 million with Hyundai Heavey Industries
regarding the cancellation of Bollsta Dolphin

Les om ansvar og rettigheter.