You are on: newsweb.no
newsweb.no
Issuer
IssuerID
Instrument
Category
From date
To date
Choose market
Show only active issuers Info...
  Empty search
Message: 409785
Date/time 20.09.2016 08:03
Issuer DOF ASA
IssuerID DOF
Instrument
Market OB
Category INSIDE INFORMATION
Subject to information requirements   Mandatory notifications   OAM announcement
Attachment
Title DOF SUBSEA REDERI AS - SALG AV SKANDI SANTOS.
Text
AKASTOR ASA (AKA) har i dag sendt ut en melding med informasjon om etablering av
at joint venture selskap mellom AKA og andre interesser som bl.a. vil erverve
skipet SKANDI SANTOS («Skipet») etter avtale med DOF Subsea Rederi AS.

Salget av Skipet frigjør ca. NOK 350 mill. i likviditet etter dekning av
kostnader og tilbakebetaling av gjeld.

DOF Subsea Rederi AS har eid Skipet siden dets levering i 2009. Skipet har siden
da tjenestegjort under en bareboat leiekontrakt med AKOFS, et selskap i AKASTOR
- gruppen.

Norskan Offshore Ltda. i Rio de Janeiro, Brasil (Norskan), et datterselskap av
DOF ASA, har siden Skipets levering vært maritim driftsansvarlig og leverandør
av maritimt personell under separat avtale med Petrobras, som Skipet vil
fortsette å være engasjert under. Norskans leveranser av tjenester vil fortsette
uendret.

DOF Subsea ROV AS, et datterselskap i DOF Subsea AS - gruppen, vil fortsette å
eie og forsyne Skipet med ROVer, og dets søsterselskap DOF Subsea Brasil
Servicos Ltda. vil fortsette å utføre ROV - tjenester om bord i Skipet, alt i
samsvar med Skipets kontrakt med Petrobras.

Tjenestene som ytes under andre kontrakter som DOF - selskaper er del i vil
bidra til årlige positive resultater i gjenværende kontraksperiode.

Mons S. Aase, CEO i DOF ASA og DOF Subsea AS, sier: «Skipet har vært en stor
suksess for alle involverte siden dets levering. Selskapene i DOF ASA og DOF
Subsea AS konsern ser frem til å fortsette det utmerkede samarbeid med AKASTOR
og dets assosierte selskaper i dette suksessrike prosjektet, hvis verdier vi
deler fullt ut.»

Avtalen om salg av Skipet til AKASTOR JV er med forbehold om godkjennelse fra
Petrobras og andre godkjennelser og vilkår, som forventes klarert i løpet av Q4
2016.

Kontaktperson:

CEO Mons S. Aase, tlf. 91 66 10 12

CFO Hilde Drønen, tlf 91 66 10 09

Read our disclaimer and copyright notice.