Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 408253
Dato/tid 26.08.2016 13:37
Utsteder Njord Gas Infrastructure AS
UtstederID NJGI
Instrument
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Interim financial statements for first half of 2016
Tekst
 
Njord Gas Infrastructure AS has today published its 
interim financial statements for first half of 2016.

Attached as appendixes to this announcement are the 
interim financial reports for Njord Gas 
Infrastructure AS and for the consolidated Njord Gas 
Infrastructure Group. The consolidated interim 
financial report includes the interim financial 
statements of the parent company - Njord Gas 
Infrastructure Holding AS. For information, please contact: 

Jarle Joa, Finance Director
+47 40219488 Mobile
 

Les om ansvar og rettigheter.