Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 399896
Dato/tid 22.04.2016 09:54
Utsteder Itera ASA
UtstederID ITE
Instrument ITE
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Presentation Q1 2016
Tekst
Itera ASA will present the result of 1st Quarter 2016 on Wednesday 27 April 2016 at 
8.30 a.m.

The presentation is held by CEO Arne Mjøs and CFO Bent Hammer, and will take place at 
KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo.

The presentation can be followed on web-cast, see www.itera.no - investor relations - 
reports and presentations.

For further information, please contact:
Arne Mjøs (CEO)
Phone: +47 905 23 172

Bent Hammer (CFO)
Telefon: +47 982 15 497

Les om ansvar og rettigheter.