Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 396008
Dato/tid 25.02.2016 15:00
Utsteder Norlandia Care Group AS
UtstederID NCG
Instrument NCG01
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel 2015 Q4 Interim Financial Report - Norlandia Care Group AS
Tekst
February 25, 2016

The Board of Directors of Norlandia Care Group AS has 
approved the unaudited interim financial statements for Q4
2015. See the attached document 
including the report and financial figures.

For additional information:

CEO: Hilde Britt Mellbye
E-mail:Hilde.britt@norlandiacare.no
Telephone: (+47) 99 71 66 17

Group CFO: Olav Andre Braaten
E-mail:olav.braaten@norlandiacare.no
Telephone: (+47) 41 30 90 31

Les om ansvar og rettigheter.