Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 390464
Dato/tid 30.11.2015 12:50
Utsteder Tafjord Kraft AS
UtstederID TAK
Instrument
Marked ABM
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Nordic ABM - TAK06 PRO - Nytt lån til notering 01.12.2015
Tekst
Nytt lån til notering på Nordic ABM  - 01.12.2015

Lånets Navn: Tafjord Kraft AS 15/18 FRN
Ticker: TAK06 PRO
Instrument ID: 1302168
ISIN: NO0010752991
Segment: OABM
Land: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp: 400 mill, åpnet lån.
Forfallsdato: 30.11.2018
Rente: 2,76 % p.a (3 mnd NIBOR + 1,60 %)
Rentebærende f.o.m.: 30.11.2015
Sektorliste: Industri og handelsobligasjoner (AI)
Tilretteleggere: DNB Bank ASA, DNB Markets
Verdipapirregister: VPS

Les om ansvar og rettigheter.