Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 382064
Dato/tid 15.07.2015 07:00
Utsteder Atea ASA
UtstederID ATEA
Instrument ATEA
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Atea inngår outsourcingsavtale med Komplett
Tekst
Norge, 15. juli 2015 - Atea AS skal levere 
outsourcingstjenester til Komplett. Dette 
inkluderer servicedesk, klienthåndtering, all 
infrastruktur og drift av datasenter. Komplett har 
cirka 500 servere og cirka 700 klienter fordelt på 
lokasjoner i Norge, Sverige og Danmark.

Komplett Group har høye vekstambisjoner i årene som 
kommer, og skal vokse fra ca. seks milliarder i 
2014 til 12,7 milliarder i 2018. For å understøtte 
denne veksten har det vært viktig å skape en 
leveransemodell for IT som er mer skalerbar og 
profesjonell. I tillegg så man behov for en modell 
som støtter 24/7-drift på en annen måte, og som gir 
større stordriftsfordeler enn Komplett Group ville 
klart alene. 

"Atea ble valgt i sterk konkurranse med andre 
leverandører. Det har vært viktig for Komplett å 
finne en partner som kan håndtere dagens 
driftsituasjon, samtidig som man jobber fokusert 
med å effektivisere driften ytterligere" sier Ole 
Vinje, konsernsjef i Komplett.

"Utslagsgivende for valget var Atea sin kompetanse 
til å understøtte vår forretning i dag og samtidig 
peke på nye løsninger framover. Når vi i tillegg 
fant en sterk kulturmessig match og Atea var 
konkurransedyktige på pris, ble valget til slutt 
enkelt for oss", fortsetter Vinje. 

"Atea er stolte over, samt veldig fornøyd med at 
Komplett har valgt oss som strategisk partner på 
drift av IT-infrastruktur" uttaler Steinar 
Sønsteby, CEO Atea ASA.

Det er inngått et langsiktig samarbeid, med en 
varighet på fem år. Avtalen har en estimert verdi 
på NOK 70 millioner.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA, mobil (+47) 930 55 
655


Om Atea
Atea er den ledende leverandøren av IT 
infrastruktur og systemintegrasjon i de nordiske 
and baltiske regionene med 6.800 ansatte. Atea er 
tilstede i 90 byer i Norge, Sverige, Danmark, 
Finland, Litauen, Latvia og Estland. Atea leverer 
IT produkter fra ledende leverandører og bistår 
kundene med spesialkompetanse innenfor IT-
infrastrukturtjenester. Atea hadde en omsetning på 
omtrent NOK 25 milliarder i 2014 og er notert på 
Oslo Børs. [http://www.atea.com]

Les om ansvar og rettigheter.