Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 356756
Dato/tid 03.07.2014 07:49
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Statens innkrevingssentral inngår avtale med Bouvet om systemutvikling og forvaltning
Tekst
Oslo 03.07.2014: Bouvet ASA har undertegnet en avtale 
med Statens innkrevingssentral om forvaltning, 
vedlikehold og videreutvikling av deres 
innkrevingssystem. Avtalen har en totalverdi på over 
100 millioner kroner fordelt på syv år. 

- Bouvet har jobbet for Statens innkrevingssentral 
siden 2001. I tillegg til utvikling av deres 
tekniske løsninger, har vi bistått med rådgivning og 
bidratt til at de i dag kan betjene sine brukere på 
helt nye måter. Vi er glad for at vi har fått fornyet 
tillit fra kunden, sier regiondirektør Torgeir Nilsen 
i Bouvet. 

For mer informasjon, kontakt Torgeir Nilsen, 
regiondirektør i Bouvet ASA, telefon 905 28 636 eller 
Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA, 
telefon: 913 50 047.

Om Bouvet ASA:
Bouvet ASA er et skandinavisk konsulentselskap med 
950 ansatte som leverer tjenester innenfor  
informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og 
rådgivning. Selskapet er notert på Oslo børs.

Les om ansvar og rettigheter.