Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 356529
Dato/tid 30.06.2014 08:29
Utsteder Otello Corporation ASA
UtstederID OTELLO
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Flagging
Tekst
Ludvig Lorentzen AS har fredag 27. Juni solgt 700.000 
aksjer i Opera Software ASA. Etter salget har Ludvig 
Lorentzen AS, og nærstående et samlet aksjeinnehav på 
12.181.349 aksjer i Opera Software ASA tilsvarende 
8,54% av utestående aksjer i selskapet. I tillegg har 
Ludvig Lorentzen AS kjøpt 1.900.000 call opsjoner i 
Opera Software ASA, og solgt 2.400.000 put opsjoneri 
Opera Software ASA på kurser vesentlig under dagens 
markedskurs. Ludvig Lorentzen AS har etter dette en 
samlet eksponering i aksjer og call opsjoner i Opera 
Software ASA på i alt 14.081.349 aksjer som utgjør 
9,88 % av 142.586.088 utestående aksjer i Opera 
Software ASA etter emisjonen i selskapet på 
10.000.000 aksjer fredag 27 juni 2014.

Les om ansvar og rettigheter.