Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 347818
Dato/tid 10.03.2014 11:02
Utsteder Otello Corporation ASA
UtstederID OTELLO
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Flagging i Opera Software ASA
Tekst
Folketrygdfondet har i dag kjøpt 50.000 aksjer i 
Opera Software ASA og eier etter dette 6.656.102 
aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,02%.

Les om ansvar og rettigheter.