Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 346618
Dato/tid 22.02.2014 08:35
Utsteder Floatel International Ltd
UtstederID FLOAT
Instrument FLOAT01 PRO
Marked ABM
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Correction: Floatel International Ltd - Q4 Report 2013
Tekst
This is a correction of the announcement from 21.02.2014 09:06. Reason for the correction: The retained earnings was incorrectly stated with KUSD 470. An updated report is attached.

Les om ansvar og rettigheter.