newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
  Nullstill...
Kategori
Fra dato
Til dato
Skjul ikke-informasjonspliktige pressemeldinger Info...
Vis kun lagringspliktige meldinger Info...
Vis kun siste versjon av melding Info...
Vis kun aktive utstedere Info...
Vis kun Oslo Børs meldinger Info...
 
MeldingsID: 343841
Dato/tid 15.01.2014 16:30
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Flagging
Tekst
Ferd Invest har i dag solgt 1.000.000 aksjer i Opera 
Software ASA til kurs 94. Etter salget eier Ferd 
Invest 5.905.556 aksjer i Opera Software ASA, 
tilsvarende 4,46 % av antall utestående aksjer i 
selskapet.

Les om ansvar og rettigheter.