newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
  Nullstill...
Kategori
Fra dato
Til dato
Skjul ikke-informasjonspliktige pressemeldinger Info...
Vis kun lagringspliktige meldinger Info...
Vis kun siste versjon av melding Info...
Vis kun aktive utstedere Info...
Vis kun Oslo Børs meldinger Info...
 
MeldingsID: 342198
Dato/tid 13.12.2013 17:05
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Flagging
Tekst
Fond forvaltet av DNB Asset Management AS har i dag 
den 13.12.2013 , solgt 108 593 aksjer i Opera 
Software ASA.
 
Fond forvaltet av DNB Asset Management AS eier etter 
dette 6 508 466 aksjer i Opera Software ASA som 
utgjør en eierandel på 4.92% av aksjene i selskapet.

Les om ansvar og rettigheter.