Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 332342
Dato/tid 16.07.2013 08:58
Utsteder Archer Limited
UtstederID ARCHER
Instrument
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Archer - Notification
Tekst
Hemen Holding Limited, which is indirectly controlled 
by trusts established by John Fredriksen for the 
benefit of his immediate family, has entered into a 
Total Return Swap (TRS) underlying 2.300.000 shares 
in Archer Limited expiring January 15th, 2014.
The TRS price is NOK 4,4396 per share.
 
Hemen Holding Limited's affiliated ownership in 
Archer Limited is following this transaction 
42.604.658 shares, constituting 7,36 percent of the 
issued share capital.
 
Hemen Holding Limited controls after this in addition 
TRS agreements with exposure to totally 2.300.000 
shares in Archer Limited.

Les om ansvar og rettigheter.