Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type
02.04.2014 08:45:51 OB MHG REPURCHASE OF SHARES IN CONNECTION WITH MARINE HARVEST'S SENIOR EXECUTIVE SHARE PRICE BASED BONUS SCHEME/MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
21.01.2014 08:16:39 OB MHG MHG - Notification MELDEPLIKTIG HANDEL    
23.12.2013 08:00:58 OB MHG MHG - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
17.12.2013 08:00:46 OB MHG MHG - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
21.10.2013 08:26:22 OB MHG Notification MELDEPLIKTIG HANDEL    
11.09.2013 08:12:56 OB MHG MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
05.09.2013 08:20:10 OB MHG MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
29.08.2013 08:08:05 OB MHG MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
28.08.2013 10:44:44 OB MHG Meldepliktig handel MELDEPLIKTIG HANDEL    
28.08.2013 10:44:43 OB MHG Mandatory Notification of Trade MELDEPLIKTIG HANDEL    
22.08.2013 08:18:21 OB MHG MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
22.08.2013 08:02:06 OB MHG REPURCHASE OF SHARES IN CONNECTION WITH MARINE HARVEST'S SENIOR EXECUTIVE SHARE PRICE BASED BONUS SCHEME AND ADOPTION OF A NEW SHARE OPTION SCHEME FOR SENIOR EXECUTIVES - ALLOCATION OF OPTIONS 2012/13 MELDEPLIKTIG HANDEL    
22.08.2013 08:02:06 OB MHG KJØP AV EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED MARINE HARVESTS AKSJEKURSBASERTE BONUSPROGRAM FOR LEDENDE ANSATTE OG INNFØRING AV ET NYTT OPSJONSPROGRAM FOR LEDENDE ANSATTE - TILDELING AV OPSJONER 2012/13 MELDEPLIKTIG HANDEL    
29.07.2013 08:20:35 OB MHG MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
22.07.2013 08:33:53 OB MHG MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
27.06.2013 08:46:04 OB MHG MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
27.06.2013 08:46:04 OB MHG MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
18.06.2013 08:45:31 OB MHG MHG - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
18.06.2013 08:45:31 OB MHG MHG - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL    
01.05.2013 13:16:58 OB MHG Mandatory notification of trade MELDEPLIKTIG HANDEL    
26.04.2013 08:18:43 OB MHG MHG - Notification MELDEPLIKTIG HANDEL    
22.03.2013 09:12:24 OB MHG Notification MELDEPLIKTIG HANDEL    
27.02.2013 08:46:07 OB MHG Resultat av pliktig tilbud MELDEPLIKTIG HANDEL    
27.02.2013 08:46:02 OB MHG Result of mandatory offer MELDEPLIKTIG HANDEL    
26.02.2013 16:28:08 OB MHG Marine Harvest ASA: Flaggemelding MELDEPLIKTIG HANDEL    

Les om ansvar og rettigheter.