Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type
16.02.2018 08:00:26 OB QFR Q-FREE- FOURTH QUARTER AND PRELIMINARY FULL YEAR RESULTS 2017     HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    
09.02.2018 09:45:58 OB QFR Q-FREE- INVITATION TO PRESENTATION OF Q4-2017 HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    
14.12.2017 08:00:13 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
08.12.2017 16:03:50 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
08.12.2017 08:45:30 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
06.12.2017 16:13:57 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
05.12.2017 15:38:45 OB QFR Q-FREE - TAG ORDERS IN FRANCE - 25 MNOK IKKE-INFORMASJONSPLIKT...
30.11.2017 16:04:47 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
27.10.2017 12:02:36 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
26.10.2017 10:00:20 OB QFR Q-FREE - RESIGNATION OF DIRECTOR ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
26.10.2017 07:55:15 OB QFR Q-FREE - RESULTS FOR THE THIRD QUARTER 2017     HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    
20.10.2017 09:38:49 OB QFR Q-FREE - INVITATION TO PRESENTATION OF Q3 2017 RESULTS HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    
02.10.2017 08:48:40 OB QFR Q-FREE - SHARE OPTIONS GRANTS INNSIDEINFORMASJON    
21.09.2017 10:32:58 OB QFR Financial calendar ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
20.09.2017 13:09:14 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
20.09.2017 13:07:58 OB QFR Q-FREE - DISCLOSURE OF SHAREHOLDING FLAGGING    
19.09.2017 18:49:13 OB QFR Q-FREE - SETTLEMENT OF DISPUTE WITH NPRA INNSIDEINFORMASJON    
24.08.2017 08:45:29 OB QFR Q-FREE - TOLLING CONTRACT IN NORTH AMERICA - 25 MNOK INNSIDEINFORMASJON    
23.08.2017 09:34:51 OB QFR Q-FREE - FRAME AGREEMENT FOR TAGS IN RUSSIA - 11 MNOK IKKE-INFORMASJONSPLIKT...
18.08.2017 17:05:55 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
17.08.2017 17:04:51 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
16.08.2017 18:43:55 OB QFR Q-FREE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
15.08.2017 09:28:35 OB QFR Q-FREE - EXTENSION OF INTER-URBAN CONTRACT IN THE US - 24 MNOK IKKE-INFORMASJONSPLIKT...
14.07.2017 07:55:18 OB QFR Q-FREE- RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND FIRST HALF 2017     HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    
07.07.2017 09:21:18 OB QFR Q-FREE- INVITATION TO PRESENTATION OF Q2-2017 HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    

Les om ansvar og rettigheter.