Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type
15.12.2017 17:48:59 OB TEL Share buyback UTSTEDERS MELDEPLIKT V...    
15.12.2017 17:48:59 OB TEL Tilbakekjøp av egne aksjer UTSTEDERS MELDEPLIKT V...    
15.12.2017 17:44:23 OB SOLV Satisfaction of offer condition relating to minimum acceptance and intention to increase offer price ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
15.12.2017 17:44:23 OB SOLV Oppfyllelse av betingelse knyttet til minimum akseptgrad og intensjon om å øke tilbudsprisen ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
15.12.2017 17:16:41 OB AFG Mandatory notification of trade UTSTEDERS MELDEPLIKT V...    
15.12.2017 17:16:41 OB AFG Meldepliktig handel UTSTEDERS MELDEPLIKT V...    
15.12.2017 17:11:25 OB OPERA Opera - Buyback UTSTEDERS MELDEPLIKT V...    
15.12.2017 17:08:50 OB SOLV SOLVANG ASA: MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE, DISCLOSURE OF ACQUISITION OF LARGE SHAREHOLDING AND MANDATORY OFFER FLAGGING    
15.12.2017 17:08:50 OB SOLV SOLVANG ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL, FLAGGEMELDING OG PLIKTIG TILBUD FLAGGING    
15.12.2017 16:56:12 OB SWHO NO0010708118 - Swedbank Hypotek AB 14/21 FRN COVD RENTEREGULERING  
15.12.2017 16:29:01 OB - OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBOSX FUTURES SLUTTKURSER DERIVATER
15.12.2017 16:27:45 OB - OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBX FUTURES SLUTTKURSER DERIVATER
15.12.2017 16:18:35 OB SVEG Sparebanken Vest: Mandatory notification of trade   MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
15.12.2017 16:18:35 OB SVEG Sparebanken Vest: Meldepliktig handel   MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
15.12.2017 15:59:28 OB,ABM SOFF Mandatory notification of trade MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
15.12.2017 15:55:42 OB GOGL GOGL - Buyback of 3.07% Golden Ocean Group Limited Convertible Bond Issue 2014/2019 - ISIN NO 001 0701055 ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
15.12.2017 15:45:20 OB AVINOR EUR 3.000.000.000 Euro Medium Term Note Program   PROSPEKT / OPPTAKSDOKU...  
15.12.2017 15:45:19 OB AVINOR EUR 3.000.000.000 Euro Medium Term Note Program   PROSPEKT / OPPTAKSDOKU...  
15.12.2017 15:26:32 OB NST   Korr * Oslo Børs - NST41 - Nytt lån til notering 18.12.2017 NOTERING / OPPTAK AV V...
15.12.2017 14:55:14 OB OLT MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
15.12.2017 14:55:14 OB OLT MELDEPLIKTIG HANDEL MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
15.12.2017 14:42:34 OAX AEGA Flaggemelding AEGA ASA FLAGGING    
15.12.2017 14:12:04 MM JPK-ME Colombian Update ANNEN INFORMASJONSPLIK...  
15.12.2017 14:11:14 OB FOE Financial calendar ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
15.12.2017 14:07:14 OB,ABM INSR Flaggemelding Insr Insurance Group (INSR) FLAGGING    

Les om ansvar og rettigheter.